Φώτη Ρίτα – Συνταξιούχος

  • Εκτύπωση

Στο φυσικοθεραπευτήριο του κυρίου Παναγιώτη Λαουδίκου ήρθα με σοβαρή τενοντίτιδα( παγωμένο ώμο) αφού προηγουμένως έφυγα από άλλον φυσικοθεραπευτή ο οποίος μου είπε ότι πήγα πολύ αργά και δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορούσα να ντυθώ, να οδηγήσω και γενικά να κάνω τις καθημερινές μου δραστηριότητες.. Μετά από δεκαπέντε συνεδρίες στον κ. Λαουδίκο είμαι μια χαρά και μένουν άλλες 5 φορές να έλθω για να είμαι τελείως καλά. Εκτός του ότι έχει πολλά μηχανήματα τελευταίου τύπου, το περιβάλλον είναι ευχάριστο και έρχομαι με πολύ χαρά, περνώντας ευχάριστα την ώρα μου.