Τα ισοκινητικά μηχανήματα

  • Εκτύπωση

Τα ισοκινητικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και αποκατάσταση μυικών ή νευρολογικών προβλημάτων.

Το ισοκινητικό Kin-Com μας επιτρέπει να λαμβάνουμε πληροφορίες για την κατάσταση των μυών και την αποκατάσταση τους. Στην ισοκίνηση έχουμε σταθερή γωνιακή ταχύτητα σε όλο το εύρος κίνησης σε αντίθεση με την ισοτονική όπου το βάρος είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται η ταχύτητα. Έτσι με την ισοκίνηση έχουμε γρήγορη ενδυνάμωση με ασφάλεια.

 

Το ισοκινητικό Κin-Com μπορεί να κινητοποιεί τις αρθρώσεις μειομετρικά, πλειομετρικά, παθητικά και ισομετρικά. Το σύστημα συνδέεται με υπολογιστή και με την χρήση ειδικού λογισμικού γίνονται μετρήσεις και αξιολογήσεις με Βiofeedback.

Η Ισοκινητική Αξιολόγηση λαμβάνει τις μετρήσεις του Ισοκινητικού Δυναμόμετρου και δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

· μυϊκές ανισορροπίες

· μέγιστη ισχύς των εξεταζόμενων μυϊκών ομάδων

· ταχύτητας σύσπασης

· νευρομυϊκής συναρμογής

· Συγκριτική αξιολόγηση

· Μυϊκή ενδυνάμωση

· Μυϊκό συντονισμό

· Μυϊκή αντοχή

· Ταχυδύναμη

· Ενεργητική κινητοποίηση των αρθρώσεων

· Έλεγχο της προόδου της αποκατάστασης

· Πρόληψη

· Έρευνα ( πόρισμα ανικανότητας πχ μετά από ατύχημα)

Δηλαδή, αξιολογούνται τυχόν νευρομυϊκα προβλήματα, καταγράφοντας και συγκρίνοντας τη μυϊκή δύναμη και απόδοση του ασθενή.

Η Ισοκινητική Αξιολόγηση μας επιτρέπει να λαμβάνουμε αντικειμενική πληροφόρηση για την πρόοδο, την ενδυνάμωση των μυών και την αποκατάστασή τους, καθώς καταγράφουν την παραγόμενη δύναμη, το έργο και την απόδοση αυτών.

Κατόπιν, αξιολογώντας το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών προετοιμάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης.

Η ισοκινητική άσκηση έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη σταθερή ταχύτητα και σταθερή τροχιά άσκησης καθ' όλη τη διάρκεια. Με αυτό τον τρόπο οι μυς δεν υπερφορτίζονται και οι προς ενδυνάμωση μύες εργάζονται σε όλο το εύρος της τροχιάς.

Αυτό είναι και το πλεονέκτημα της ισοκινητικής άσκησης έναντι της ισοτονικής άσκησης με βάρη, όπου η αντίσταση είναι σταθερή αλλά η ταχύτητα μεταβάλλεται, οπότε, η φόρτιση σε κάποιο σημείο της τροχιάς μπορεί να είναι ανεπαρκής ενώ σε άλλο υπερβολική και επιζήμια για την άρθρωση.

Εχοντας, λοιπόν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον άσκησης και σωστό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, επιτυγχάνεται η μυϊκή ενδυνάμωση του ασθενή σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με πλήρη ασφάλεια.

ισοκινητική δυναμομέτρηση αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και ακριβή τρόπο μέτρησης της μυϊκής απόδοσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική ανεξέλεγκτη παρεμβολή, και ο εξεταζόμενος είναι ασφαλής ότι σε περίπτωση πόνου ή τραυματισμού η κίνηση σταματά αμέσως.

Το Ισοκινητικό Δυναμόμετρο είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μετράει διάφορες παραμέτρους της μυϊκής απόδοσης στις αρθρώσεις του γόνατος, ώμου, καρπού, αγκώνα, ΠΔΚ.

Παρέχει ελεγχόμενη και σταθερή ταχύτητα κίνησης και μαζί με τον ακριβή προγραμματισμό της τροχιάς κίνησης του μέλους και κατά συνέπεια του μήκους των μυών διασφαλίζει τον έλεγχο των βασικών παραγόντων που επιδρούν στη μυϊκή απόδοση (ταχύτητα κίνησης και μήκος μυός).

Το KIN COM (Ισοκινητικό Δυναμόμετρο) προσφέρει τα ακόλουθα κλινικά πλεονεκτήματα :

· Ικανότητα Περιληπτικών μυϊκών τεστ σε συγκεντρωτικό, ισομετρικό και πλειομετρικό φάσμα.

· Δυνατότητα πολλαπλών ασκήσεων στους ακόλουθους τύπους: - ισοκινητικό – παθητικό – ισομετρικό – ισοτονικό – protocol – sequential.

· Οπτικό feedback στον θεράποντα και στον ασθενή ώστε να έχουμε μέγιστη απόδοση και τεκμηριωμένη πρόοδο.

· Παρέχονται περιληπτικές και τεκμηριωμένες εκθέσεις για την πρόοδο του ασθενή.

Στο Laoudikos laser εδώ και τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε την αξιολόγηση ασθενών μέσω του ισοκινητικού kin com με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα